اخبار و رویداد

کارگاه آموزشی مبانی حقوق مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و فناورانه – روند ثبت اختراع داخلی و پتنت خارجی

کارگاه آموزشی مبانی حقوق مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و فناورانه – روند ثبت اختراع داخلی و پتنت خارجی گالری

کارگاه آموزشی مبانی حقوق مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و فناورانه – روند ثبت اختراع داخلی و پتنت خارجی با حظور جناب اقای دکتر علم خواه تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان

ادامه مطلب