کارگاه ها و وبینارها

تعداد بازدید:۷۷۰
کارگاه ها و وبینارها

کارگاه آموزشی مبانی حقوق مالکیت فکری دستاوردهای پژوهشی و فناورانه – روند ثبت اختراع داخلی و پتنت خارجی

با حضور جناب آقای دکتر علم خواه

۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱

پژوهشکده انرژی

آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۴۰۲