معرفی مرکز

تعداد بازدید:۹۶۵

دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه واحدی است که در جهت حفظ و حمایت از دارایی‌های فکری و فناوریهای ایجاد شده و یا توسعه یافته در پارک علم و فناوری و ایجاد زمینه انتقال آن به خارج از موسسه فعالیت دارد. به این ترتیب دانشجو، محقق، موسسه و جامعه از منافع حاصله از این تعامل بهره مند می‌گردند. این دفتر وظیفه تجاری سازی دارایی‌های معنوی واحدهای فناور و مرکز رشد که شامل اختراع، کپی رایت، برند تجاری، دانش فنی و سایر موارد مشابه است را بعهده دارد.

هدف از تاسیس این دفتر، برقراری ارتباط نزدیکتر با صنایع مختلف است تا بدین ترتیب دانشگاهیان بتوانند نقش فعالتری در اقتصاد کشورها ایفا کنند. بطور کلی می توان عنوان کرد که نقش دفتر توسعه و انتقال فناوری نه تنها در ایجاد رابطه میان دانشگاه و صنعت خلاصه نمیشود بلکه نقش اصلی آن، نظارت، تسهیل و قانونمند نمودن، ارتباط میان شبکه علمی و اجرایی کشور است.

دفتر توسعه و انتقال فناوری از طریق تجهیز زیرساخت¬های صنعتی و علمی در جهت توسعه و بکارگیری فناوریهای جدید و نیز طراحی راهبردهای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت نقش کلیدی را ایفا میکنند که این امر با توسعه شرکتهای کوچک اقتصادی نیز همراه است.


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۵ بهمن ۱۴۰۲